Aanvraagperiode subsidie verruimd

Aanvraagperiode subsidie verruimd

Om clubs langer de gelegenheid te geven een aanvraag in te dienen voor subsidie van het Inge Sportfonds, heeft het bestuur op 11 april jl. besloten de inschrijftermijn met anderhalve maand te verruimen.

Voor de eerstvolgende subsidieronde betekent dit concreet dat tot 15 november 2023 subsidie kan worden aangevraagd voor evenementen die plaatsvinden in de periode 1 januari – 30 juni 2024.

Kijk voor meer informatie naar ingesportfonds.nl/bijdrage-aanvragen.