Bijdrage aanvragen

Het Inge Sportfonds ondersteunt sportevenementen waar mensen met een beperking volwaardig kunnen sporten. Dit kan een sportclub/afdeling zijn die helemaal gericht is op aangepast sporten zoals rolstoelhockey of rolstoelbasketbal. Of een reguliere sportclub waar sporters met een beperking kunnen deelnemen. Wanneer u als reguliere sportclub (bv tijdens een open dag) extra aandacht geeft aan aangepast sporten, kunt u bij ons een stimuleringssubsidie aanvragen. 

Let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Er zijn 2 soorten bijdragen:

Subsidie (300 euro)
Wanneer u als sportclub voor mensen met een beperking een sportevenement organiseert kunt u bij ons een subsidie aanvragen.

Voorwaarden:

• Het sportevenement is speciaal gericht op sporters met een beperking
• De sportclub is gevestigd Zeeland
• Het evenement vindt plaats in Zeeland
• Tijdens het evenement kunnen sporters met een beperking volwaardig mee sporten.

Stimuleringssubsidie (150 euro)
Wanneer u als reguliere sportclub (bv tijdens een open dag) extra aandacht geeft aan aangepast sporten, kunt u bij ons een stimuleringssubsidie aanvragen.

Voorwaarden:
• De sportclub is gevestigd Zeeland
• Het evenement vindt plaats in Zeeland
• Voorafgaand aan het evenement is duidelijk onder de aandacht gebracht dat sporters met een beperking welkom zijn
• Tijdens het evenement kunnen sporters met een beperking in de praktijk kennis maken met de sport.

Focus op Golf

Tegenprestatie
Als tegenprestatie vragen wij u het volgende te doen:
• Posters van het Inge Sportfonds in uw vereniging ophangen voorafgaand en tijdens het evenement (deze worden 2-4 weken voorafgaand aan het evenement aan u toegestuurd);
• Het Inge Sportfonds vermelden in social mediaberichten over uw evenement en ‘taggen’ van het Inge Sportfonds;
• Een representatieve foto aanleveren voor onze nieuwsbrief, onze sociale mediakanalen en website, om aan de donateurs te laten zien aan welke evenementen het Inge Sportfonds financieel bijdraagt. U ontvangt hiervoor een e-mail met een verzoek hiertoe.

Toekenning
Twee keer per jaar worden de aanvragen in behandeling genomen. Het bestuur beslist dan of de aanvraag binnen de doelstelling van het Inge Sportfonds valt.
• Vindt uw evenement tussen 1 januari en 30 juni plaats, dien dan het jaar ervoor uw aanvraag voor 15 november in. Uiterlijk half december krijgt u bericht of het bedrag wordt toegekend.
• Vindt uw evenement tussen 1 juli en 31 december plaats, dien dan uw aanvraag voor 15 mei van hetzelfde jaar in. Uiterlijk half juni krijgt u bericht of het bedrag wordt toegekend.

Klik op de rode button om uw aanvraag in te dienen.