Door het Inge Sportfonds ondersteunde evenementen

Het Inge Sportfonds ondersteunt sportevenementen waar mensen met een beperking volwaardig kunnen sporten. Sportclubs voor mensen met een beperking of reguliere sportclubs die extra aandacht geven aan aangepast sporten kunnen subsidie bij het Inge Sportfonds aanvragen. Twee keer per jaar worden de aanvragen beoordeeld door het bestuur van het Inge Sportfonds. Hieronder volgt een overzicht van de evenementen waaraan subsidie is toegekend.